logo

5 punts slot vervangen


ZIB-156 ID uit Example of the Instrument van bouwsteen OverdrachtContactpersoon verwijderen.
Zijn deze ergens online of in een winkel te koop?
Besluit: In descriptions aangescherpt.Aan het concept Specialimse zouden we graag de codelijst van medisch specialismen koppelen.Besluit: Uitgevoerd, staat klaar voorm publicatie ZIB-413 DCM:ReferencedDefinitionCode van concept ZorgverlenerNaam:Naamgegevens niet correct Aangemaakt op: Component: DCM (Enterprise Architect) Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie: Status: In release Publicatiedatum: Omschrijving: Voor het concept ZorgverlenerNaam:Naamgegevens is een tagged value DCM:ReferencedDefinitionCode aanwezig.Dit wijzigingsverzoek om de tekst in sectie Instructions aan te passen zodat enkel registratie in het verleden op basis van stopdatum mogelijk wordt.Aangemaakt op: Component: DCM (Enterprise Architect) Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder OverdrachtZorgaanbieder (vervallen) Publicatieversie:.2 Status: In release Publicatiedatum: Omschrijving: Graag zouden we in de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder de mogelijkheid willen bieden om een specialisme toe te voegen behorende bij de zorgaanbieder.Aangemaakt op: Component: DCM (Enterprise Architect) Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) OverdrachtProblemen (vervallen) Publicatieversie:.2 Status: In release Publicatiedatum: Omschrijving: In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM:ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset, dit.
Plaats het zitje over de lip van de klem heen.
Aangemaakt op: Component: DCM (Enterprise Architect) Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon OverdrachtContactpersoon (vervallen) Publicatieversie:.2 Status: In release Publicatiedatum: Omschrijving: Aan het concept Relatie is een codelijst gekoppeld, genaamd RelatieCodelijst.
Ik weet immers niet of de patient eerst zijn eigen geslachtsnaam wilt gebruiken en daarna zijn geslachtsnaam partner of anders.Vervangen door: Dit wordt in de bouwsteen OverdrachtProblemen nader gespecificeerd.ZIB-311 waardebereik TotaalScore Aangemaakt op: Component: DCM (Enterprise Architect) Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen) Publicatieversie:.2 Status: In release Publicatiedatum: Omschrijving: waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15 Besluit: Waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15.Besluit: Naamgeving GSC_EyesCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.Aangemaakt op: Component: DCM (Enterprise Architect) Het betreft de bouwstenen: Pijnscore party poker promo code OverdrachtPijnscore (vervallen) Publicatieversie:.2 Status: In release Publicatiedatum: Omschrijving: Het concept Pijnscore bevat een constraint welke lopesan costa meloneras spa casino op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.Besluit: Tagged value DCM:ValueSet UZI van concept aangepast naar jeux casino videos DCM:AssigningAuthority.Overwogen kan worden om de UDI in drie data-elementen van de container Product op te nemen; - ProductType - blijft zoals gedefinieerd - ProductTypeID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-DI - ProductID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-PI Indien het gewenst.Foutief weergeven bouwsteennaam Aangemaakt op: Component: Algemeen Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus Publicatieversie: Status: In release Publicatiedatum: Omschrijving: Hoi smeele, Op pagina 30 van het Begeleidend document is een aanpassing nodig wat betreft de naamgeving van een bouwsteen in Bijlage.ZIB-149 Aanpassingen in snomed CT codes en omschrijvingen voor codelijst PlanOfCareOrderTypeCodelijst.a.v.De COD016?vekt is recent geregistreerd onder deze OID.Kennis over de oorzaak van de brandwond is belangrijk bij de behandeling.ZIB-230 De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.Op verzoek van de redactieraad wordt het concept toegevoegd.
Sitemap